-->Debuut voor 11(!) muzikanten

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar vindt naar jaarlijkse gewoonte het nieuwjaars-aperitief-concert plaats. Dit jaar was het voor maar liefst 11 muzikanten de eerste keer dat zij deelnamen aan het nieuwjaarsconcert.

Wie de sfeer van het nieuwjaars-aperitief-concert nog eens opnieuw wil opsnuiven, kan hiervoor terecht in het fotoalbum.